Áiseanna

Íoslódáil na háiseanna atá uait agus priontáil iad

Áiseanna tacaíochta

Ar an leathanach seo tá cáipéisí éagsúla chun tacú le scoileanna dul i ngleic leis an tionscadal.

Is féidir na háiseanna ar fad a íoslódáil. San áireamh iontu tá moltaí chun an tsraith acmhainní a chur i bhfeidhm go rathúil, mar aon le litreacha eolais do thuismitheoirí/chaomhnóirí, agus cáipéisí eile chun pobal iomlán na scoile a spreagadh.

Suirbhéanna / Ráitis

Tá suirbhéanna do pháirtithe éagsúla leasmhara i bpobal na scoile sa tSraith Acmhainní. Tá na suirbhéanna le húsáid ag an scoil chun an bealach ina dtugtar aghaidh ar éagsúlacht chultúrtha agus teanga a aithint agus machnamh a dhéanamh air. Cuireann sé sin ar chumas scoileanna a gcuid láidreachtaí a aithint agus na háiteanna ar gá feabhas a chur orthu a aithint fosta. Is féidir teacht ar na suirbhéanna le cód a ghintear do gach páirtí leasmhar sa scoil (ionas go bhfreagraíonn gach duine a suirbhé féin). Ní bheidh a fhios ag aon duine cé a líon isteach na suirbhéanna agus níl ach ag an duine ainmnithe ábalta teacht ar an eolas a ghintear.

An bhfuil roinnt ceisteanna nó aiseolas?

Má theastaíonn treoir nó cabhair uait, féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh linn.