Ráiteas Inrochtaineachta Shuíomh TIBÉ:

Ráiteas Tiomantais

Tá Teangacha Iar-bhunscoile Éireann (TIBÉ/PPLI) tiomanta a gcuid suíomhanna idirlín a dhéanamh chomh hinrochtana agus is féidir, de réir Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Inrochtaineacht suíomhanna gréasáin agus feidhmchlár móibíleach san earnáil phoiblí) 2020. Níl aon fheidhmchlár móibíleach ag TIBÉ.

Stádas comhlíonta

Comhlíonann suíomhanna gréasáin de chuid TIBÉ Treoirlínte Rochtana Ábhar Suíomhanna Gréasáin de chuid Fheadhnacht an Ghréasáin Dhomhanda.
Léitheoir scáileáin agus nascleanúint mhéarchláir:

Cuireann ár suíomh gréasáin teicníc thréithe ARIA (Feidhmchláir Saibhre Idirlín Inrochtana) i bhfeidhm.

Próifílí míchumais a dtacaíonn ár suíomh gréasáin leo:

Leasuithe breise ar chomhéadan úsáideora, ar dhearadh agus ar sholéiteacht:

Comhoiriúnacht bhrabhsálaí agus teicneolaíocht oiriúnaitheach:

Tacaímid le gach mórchóras, a bhfuil breis agus 95% de sciar margaidh úsáideora aige, ina measc Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera agus Microsoft Edge, JAWS agus NVDA (léitheoirí scáileáin).
Ábhar dorochtana:

Faoi láthair, nílimid ar an eolas faoi aon ábhar dorochtana. Tá mar aidhm againn suíomhanna gréasáin a bhfuil rochtain iomlán orthu a chur ar fáil. Mar sin féin, máaithnítear ábhar dorochtana, is féidir leat aon ghné a thuairisciú mar ábhar atá dorochtana. Déanfaimid athbhreithniú agus cuirfimid i gceart é nó aithneoimid an neamh-inrochtaineacht, agus tabharfaimid aghaidh ar athbhreithnithe eile a dhéanamh chun an t-ábhar sin a dhéanamh inrochtana.

Aiseolas agus Sonraí Teagmhála:

Déan teagmháil le iinfo@ppli.ie má tá aiseolas, ceist, gearán nó moltaí agat do TIBÉ, nó chun a chur in iúl do TIBÉ go bhfuil teip i gceist maidir leis na suíomhanna gréasáin, nó chun eolas a lorg maidir le codanna den ábhar atá neamh-inrochtana.