Polasaí Príobháideachais

Trí úsáid a bhaint as na háiseanna idirghníomhacha seo ar shuíomh gréasáin PPLI, aontaíonn tú leis na nithe seo a leanas:

Mura luaitear a mhalairt, is maoin chóipcheart PPLI an t-eolas atá ar an suíomh seo nó a phostáiltear air. Ní mór cead a lorg agus a fháil chun aon úsáid a bhaint as na hábhair seo anseo.

An t-eolas atá sna háiseanna idirghníomhacha, agus atá ar na liostaí seoltaí tá sé faoi rún agus beartaithe don seolaí amháin. Má fuair tú teachtaireacht(aí) trí dhearmad nó má tá aon fhadhb ann, cuir in iúl do PPLI láithreach é. Tá cosc iomlán ar úsáid, nochtadh, cóipeáil nó athrú neamhúdaraithe na teachtaireachta seo.

Ní dhéanann PPLI aon aighneacht ná barántas maidir le haon táirge, athbhreithniú nó tuairimí ar an Suíomh Gréasáin seo. Glacann PPLI le heolas den chineál seo go ginearálta mar dhearcadh aonair an duine a phostálann an t-eolas agus ní gá go léiríonn sé tuairimí PPLI .

Ní ceadmhach duit aon ábhar – a d’fhéadfadh a bheith neamhdhleathach, gáirsiúil, clúmhillteach, bagrach, a sháraíonn aon chóipcheart ná cearta daoine eile, nó a dhéanann damáiste do bhogearraí nó crua-earraí – a phostáil, a chur in iúl nó a dháileadh ar shlí eile,

Ní ghlacann PPLI aon fhreagracht ná dliteanas i leith eolais nó gníomhartha a eascraíonn as rochtain ar shuíomhanna eile trí Shuíomh Idirlín PPLI nó trí áiseanna cumarsáide gaolmhara.

Ní bheidh PPLI – a chuid fostaithe nó gníomhairí, ná aon duine eile a raibh baint aige le cruthú, táirgeadh nó seachadadh na leathanach seo – faoi dhliteanas i leith aon damáistí díreacha, teagmhasacha, nó iarmhartacha, amhail, ach gan a bheith teoranta do, caillteanas brabúis, sochair, úsáide nó sonraí a bhfuiltear ag súil leo as úsáid na leathanach seo.

Tá sé mar pholasaí ag PPLI cloí le príobháideacht gach eolais phearsanta, a fhaightear trí úsáid a bhaint as an Láithreán Gréasáin seo. Úsáidfear an cineál sin eolais go hinmheánach ar mhaithe le múinteoirí iar-bhunscoile agus NÍ dhíolfar ná ní dháilfear ar aon tríú páirtithe í. Féach le do thoil, ar ár bpolasaí príobháideachais le haghaidh tuilleadh sonraí.

Nuair a úsáideann tú an suíomh gréasáin seo, leagann tú aon cheart ar leataobh a d’fhéadfadh a bheith agat féachaint le dliteanas ar bith a ghearradh ar an Ard-Aighne, nó ar an Stát, as aon chaillteanas a tharla de bharr a bheith ag brath ar aon chuid d’ábhar an tsuímh ghréasáin seo.

Rialacha Breise maidir le gnéithe Idirghníomhacha amhail Fóraim, Blaganna agus Liostaí Ríomhphoist:

Nuair a úsáideann tú fóram, blag nó liosta seoltaí, tá rochtain agat ar na céadta fiosrúchán/freagraí a thugann comhghleacaithe. Is féidir leat ríomhphost a sheoladh chuig an bhfóram fosta, chuig an mblag nó chuig an liosta seoltaí – rud ar bith ó smaointe maidir le conas an modh foshuiteach Spáinnise a mhúineadh, conas níos mó deiseanna cainte a eagrú, go huirlisí úsáideacha chun topaicí ar leith a mhúineadh.

Treoirlínte: Ba cheart ainm iomlán an bhaill a chur leis na teachtaireachtaí go léir a phostáiltear de réir réamhshocraithe. Ní ceadmhach duit aon ábhar – a d’fhéadfadh a bheith neamhdhleathach, gáirsiúil, clúmhillteach, bagrach, a sháraíonn aon chóipcheart nó cearta daoine eile, nó a dhéanann dochar do bhogearraí nó do chrua-earraí – a phostáil, a chur in iúl nó a dháileadh ar shlí eile. Táthar ag súil go mbeidh postálacha gairmiúil i gcónaí – mar shampla níor cheart ráiteas pearsanta a úsáid. Déanfaidh PPLI gach iarracht a chinntiú go gcoimeádtar an ton gairmiúil seo agus go mbeidh córas modhnóireachta bunaithe acu chun iarracht a dhéanamh a chinntiú go gcloítear leis na treoirlínte seo.

Fáiltítear roimh mholtaí tráchtála do tháirgí agus do sheirbhísí éagsúla chomh fada agus atá siad i gcomhthéacs – .i. seachas táirge/seirbhís a chur chun cinn, ba cheart moltaí a bheith mar fhreagra ar cheist ó chomhalta. Ina theannta sin, ba cheart moltaí ó chomhalta ar bith, ar páirtí leasmhar é/í i dtáirge/seirbhís, a aibhsiú go soiléir chun comhthéacs iomlán aon mholtaí/gach moladh a chur ar fáil.

Dliteanas agus Freagracht

Tá tú freagrach go dlíthiúil, agus freagrach go hiomlán, as aon ábhar a phostálann tú ar phlé. Ní ceadmhach duit ach ábhair, a bhfuil an ceart nó an cead agat iad a dháileadh go leictreonach, a phostáil. Aontaíonn tú urraitheoirí na Liostaí Ríomhphoist PPLI a choinneáil neamhdhíobhálach ó aon dliteanas agus gach dliteanas a eascraíonn as aon ábhar a phostáil.

Cruinneas

Ní féidir le PPLI cruinneas aon ráiteas a dhéanann rannpháirtithe nó aon ábhar a phostálann rannpháirtithe ar Liostaí Ríomhphoist PPLI a dheimhniú agus ní dheimhníonn sé cruinneas na ráiteas sin. Glactar leis go bhfuil rannpháirtithe ag labhairt ina gcáil phearsanta, ach amháin má luann siad go sonraithe gurb ionann a dtuairim féin agus tuairimí a n-eagraíochta.

Cóipcheart agus Úsáid Chóir

Mar úsáideoir cláraithe an tsuímh agus mar rannpháirtí i Liostaí Ríomhphoist PPLI, coimeádann tú cóipcheart ar aon ábhar a chruthaíonn tú féin ar na Liostaí Ríomhphoist. Ní údaraítear do chomhaltaí na hábhair sin a atáirgeadh ná a scaipeadh lasmuigh de chomhthéacs na liostaí seoltaí, mura dtugann an comhalta cead sonrach.

Coinníonn PPLI an ceart diúltú d’aon teachtaireacht a mheasann siad a sháraíonn na rialacha agus na treoirlínte thuas, agus féadfaidh sé na teachtaireachtaí a phostáiltear ar Liostaí Ríomhphoist PPLI a fhoilsiú go hiomlán nó go páirteach.

Rialacha Breise maidir le hACMHAINNÍ:

Dliteanas agus Freagracht

Tá tú freagrach go dlíthiúil, agus freagrach go hiomlán, as aon acmhainn a phostálann tú ar láthair na nAcmhainní. Ní ceadmhach duit ach ábhar nach bhfuil cosanta ag cóipcheart a phostáil, nó a bhfuil cóipcheart agat féin ina leith, nó a bhfuil tú sásta go n-úsáidfidh daoine eile é. Aontaíonn tú urraitheoirí PPLI a choinneáil neamhdhíobhálach ó aon dliteanas agus gach dliteanas a eascraíonn as d’uaslódáil ar ábhar.

Cruinneas

Ní féidir le PPLI deimhniú a dhéanamh ar chruinneas aon ráiteas a dhéanann úsáideoirí cláraithe nó aon ábhar a uaslódálann úsáideoirí cláraithe i Láthair na nAcmhainní. Glactar leis go bhfuil úsáideoirí cláraithe ag labhairt ina gcáil phearsanta, ach amháin má luann siad go sonrach gurb ionann a dtuairim agus tuairimí a n-eagraíochta.

Cóipcheart agus Úsáid Chóir

Mar úsáideoir cláraithe i Láthair na nAcmhainní, coinníonn tú cóipcheart ar aon ábhar a chruthaíonn tú féin, a phostálann tú ann (más mian leat coinníollacha cóipchirt a shonrú, smaoinigh le do thoil ar cheadúnas a fháil do do shaothar ó Creative Commons). Ach údaraíonn tú d’úsáideoirí cláraithe eile úsáid phearsanta agus ghnáthúsáid a bhaint as an saothar sin, laistigh dá seomraí ranga.

Coinníonn PPLI an ceart aon ábhair, a mheasann siad a sháraíonn na rialacha thuas, a bhaint anuas.

Go raibh maith agat.