Samplaí de Dhea-Chleachtas

Íoslódáil samplaí de dhea-chleachtas agus cuir i gcló iad

Samplaí de Dhea-Chleachtas

Seo roinnt cáipéisí a léiríonn dea-chleachtas sa teagasc agus san fhoghlaim faoi na ceannteidil seo a leanas:

Eispéiris foghlaimeora, torthaí foghlaimeora, cleachtas múinteoirí (múinteoirí aonair agus mar ghrúpa) agus tograí scoile uile. Tá naisc ann fosta chuig suíomhanna cuí agus tá cáipéisí tacaíochta ar fáil.

Roinnt ceisteanna nó aiseolas?

Má theastaíonn treoir nó cabhair uait, féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh linn.