Fáilte
Welcome
स्वागत हे
Witamy
Bem-vinda
Bine ati venit
Laipni gaidīti
Sveiki
Bienvenida
Herzlich willkommen

Súil Idirchultúrtha ar ár scoileanna
Sraith Acmhainní chun féinmheasúnú a dhéanamh agus chun tacú le héagsúlacht chultúrtha agus teangacha in ár scoileanna.

120+

Náisiúntachtaí in Éirinn

182+

Líon na dteangacha éagsúla a labhraítear in Éirinn

12% +

Céatadán de na scoláirí iar-bhunscoile a labhraíonn teanga seachas Gaeilge nó Béarla sa bhaile

18%

Céatadán de na scoláirí in iar-bhunscoileanna a bhfuil cúlra cultúrtha éagsúil acu

Na huimhreacha

Éagsúlacht in Éirinn

Baineann buntábhacht le timpeallacht ina dtacaítear le héagsúlacht chultúrtha agus teanga chun tacú le scoláirí féiniúlacht dearfach a chruthú agus a gcumas iomlán a bhaint amach.

Fúinn

Foireann na Sraithe Acmhainní

D’fhorbair Teangacha Iar-bhunscoile Éireann (TIBÉ) an tSraith Acmhainní seo, i gcomhpháirt le Bord Oideachais agus Oiliúna Bhaile Átha Cliath-Dún Laoghaire (DDLETB). 

D’fhorbair Ionad Nuatheangacha na hEorpa(INE/ECML) tionscadal ar a dtugtar Plean chun Tacú le Teangacha na Scolaíochta. Ghlac TIBÉ agus DDLETB araon páirt sa tionscadal leis an INE, agus chinn siad an tionscadal a dhéanamh go háitiúil d’iar-bhunscoileanna na hÉireann. Is é an toradh ná an tSraith Acmhainní seo don fhéinmheasúnú agus chun tacú le héagsúlacht idirchultúrtha agus teanga i scoileanna atá ag iarraidh aghaidh a thabhairt ar chuimsiú. Táimid buíoch de thacaíocht an INE sa phróiseas.

Conas atá ag éirí libh? Súil ar do scoil in 4 chéim shimplí

Play Video

Céim 1

Déan teagmháil le pobal na scoile

Céim 2

Logáil isteach chun an suirbhé a dhéanamh

Céim 3

Conas a d’éirigh linn?

Céim 4

Samplaí de Dhea-Chleachtas

An bhfuil roinnt ceisteanna nó aiseolas?

Má theastaíonn treoir nó cabhair uait, féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh linn.